PRODUSE

CALITATEA: DRUMUL NOSTRU

Conducerea S.C. CRIDA PHARM S.R.L. este hotărâtă în continuare să menţină, să actualizeze si să dezvolte sistemul de management al calităţii, în conformitate cu referenţialul SR EN ISO 9001:2008; SMC pe care îl are certificat din luna Decembrie 2005; prilej cu care politica si obiectivele stabilite pentru acestea se realizează prin antrenarea nemijlocita a tuturor membrilor implicaţi în activităţiile societăţii.

Sistemul de management al calităţii documentat şi implementat conform referenţialului SR EN ISO 9001:2008 se aplica in S.C. CRIDA PHARM S.R.L. pentru:

 • Fabricarea produselor farmaceutice de baza; (cod CAEN 2110);
 • Fabricarea preparatelor farmaceutice; (cod CAEN 2120);
 • Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice; (cod CAEN 4646);
 • Depozitari; (cod CAEN 5210);

Conducerea S.C. CRIDA PHARM S.R.L. a stabilit să considere calitatea produselor farmaceutice de uz veterinar pe care le produce, ca cel mai important element din activitatea de producţie, iar managementul de la cel mai înalt nivel, prin această politică îşi ia angajamentul să satisfacă cerinţele clientului, cerinţele legale şi reglementate aplicabile produselor precum cele proprii organizaţiei.

Obiectivele principale ale politicii privind calitatea sunt următoarele:

 • Aplicarea cu stricteţe a cerinţelor de calitate aşa cum sunt ele formulate în Dosarele farmaceutice;
 • Garantarea menţinerii calităţii produselor farmaceutice pe întreaga perioada de valabilitate a acestora;
 • Întărirea încrederii beneficiarilor în produsele farmaceutice de uz veterinar fabricate de societate prin implementarea si menţinerea unui SMC si prin respectarea procedurilor validate de fabricaţie şi control;
 • Lărgirea gamei de produse farmaceutice si adaptarea producţiei la cerinţele impuse de piaţă;
 • Creşterea competenţei personalului prin instruiri in ţară si in străinătate;
 • Îmbunătăţirea modului de prezentare a produselor farmaceutice de uz veterinar fabricate; ( ex.: fabricarea şi ambalarea medicamentelor injectabile în flacoane sterile, ambalarea lichidelor la dozatoare, ambalarea pulvisurilor cu ajutorul maşinilor automate, etc.);
 • Amenajarea unor spatii noi de producţie pentru realizarea soluţiilor injectabile, şi a substanţelor dezinfectante, etc., precum şi extinderea spaţiilor de depozitare şi a celor destinate laboratoarelor de control;
 • Înregistrarea medicamentelor CRIDA şi în alte state europene şi extinderea vânzărilor în acestea, pâna la sfârşitul anului 2009;
 • Creşterea numărului de clienţi şi extinderea arealului de vănzări prin angajarea unor noi agenţi de vânzări în cadrul departamentului de marketing;
 • Lărgirea parcului auto pâna la sfârşitul anului 2009;
 • Diminuarea costurilor de producţie şi creşterea profitabilităţii societăţii prin creşterea eficienţei muncii, automatizarea proceselor de producţie şi prin lărgirea listei de furnizori acceptaţi;
 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a pieţei.

Managementul de la cel mai înalt nivel comunica politica si se asigura ca este înţeleasă la toate nivelurile societăţii, iar periodic este analizată pentru adecvarea ei continuă.

Director General
Dr. GHEORGHE PARASCHIV